De missie moet worden bereikt met datgene waar Regio BHV Nederland B.V. voor staat. Het verzorgen van cursussen en trainingen op gebied van fysieke veiligheid voor bedrijven en (semi)overheid die een landelijke dekking prefereren.

Niet alleen het aanbod van verschillende producten, maar in het bijzonder de wijze waarop dat gebeurt bepaalt het succes van de onderneming. Aan elk der producten liggen (landelijke) kwaliteitscriteria ten grondslag. De aan te bieden producten dienen te voldoen aan, voor zover gesteld, wettelijke normen en niet in de laatste plaats dienen de klanten tevreden te zijn met hetgeen wordt aangeboden.

Het bieden van hoogwaardige producten vereist een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. De klant moet vanaf het eerste contact met de organisatie het gevoel hebben met een professionele organisatie te maken hebben; hij/zij wordt goed en adequaat geïnformeerd, met de wensen wordt zo goed als mogelijk is rekening gehouden, de planning van de cursussen verloopt goed, de facturering is juist en op tijd, hij/zij wordt op tijd geïnformeerd voor de herhalingscursussen, etc.

Het productenpakket van regioBHVnederland B.V. is variabel. Producten/diensten op maat, gewenst door een potentiële klant zijn in principe geen belemmering voor onze organisatie.

webdesign: OrangeTalent

De missie moet worden bereikt met datgene waar Regio BHV Nederland B.V. voor staat. Het verzorgen van cursussen en trainingen op gebied van fysieke veiligheid voor bedrijven en (semi)overheid die een landelijke dekking prefereren.

Niet alleen het aanbod van verschillende producten, maar in het bijzonder de wijze waarop dat gebeurt bepaalt het succes van de onderneming. Aan elk der producten liggen (landelijke) kwaliteitscriteria ten grondslag. De aan te bieden producten dienen te voldoen aan, voor zover gesteld, wettelijke normen en niet in de laatste plaats dienen de klanten tevreden te zijn met hetgeen wordt aangeboden.

Het bieden van hoogwaardige producten vereist een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. De klant moet vanaf het eerste contact met de organisatie het gevoel hebben met een professionele organisatie te maken hebben; hij/zij wordt goed en adequaat geïnformeerd, met de wensen wordt zo goed als mogelijk is rekening gehouden, de planning van de cursussen verloopt goed, de facturering is juist en op tijd, hij/zij wordt op tijd geïnformeerd voor de herhalingscursussen, etc.

Het productenpakket van regioBHVnederland B.V. is variabel. Producten/diensten op maat, gewenst door een potentiële klant zijn in principe geen belemmering voor onze organisatie.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres