Op basis van de missie en strategie gelden voor regioBHVnederland de navolgende doelstellingen:

Regio BHV Nederland BV wil binnen Nederland, trainingsproducten ontwikkelen en aanbieden die integratie van de brandweer, politie en ambulancehulp op ongevalplaatsen bevorderen.

Regio BHV Nederland BV wil binnen Nederland BHV-leider in kwalitatieve zin zijn.

Regio BHV Nederland BV wil via de cursussen Bedrijfshulpverlening en VCA bijdragen aan de totstandkoming van een verantwoord brandveiligheidniveau binnen organisaties, instellingen en bedrijfsleven (taak van algemeen belang).

Regio BHV Nederland BV staat borg voor de kwaliteit en continuïteit van de producten die het aanbiedt en houdt zich voortdurend bezig met productinnovatie.

Regio BHV Nederland BV zal zich in de toekomst intensiever gaan bezighouden met het aanbieden van producten die een directe relatie hebben met bedrijfshulpverlening (o.a. verkoop en verhuur BHV-middelen/apparatuur, het adviseren over veiligheidsplannen, calamiteitenplannen, ontruimingsplannen en het houden van ontruimingsoefeningen) ten behoeve van organisaties, instellingen en bedrijfsleven.

webdesign: OrangeTalent

Op basis van de missie en strategie gelden voor regioBHVnederland de navolgende doelstellingen:

Regio BHV Nederland BV wil binnen Nederland, trainingsproducten ontwikkelen en aanbieden die integratie van de brandweer, politie en ambulancehulp op ongevalplaatsen bevorderen.

Regio BHV Nederland BV wil binnen Nederland BHV-leider in kwalitatieve zin zijn.

Regio BHV Nederland BV wil via de cursussen Bedrijfshulpverlening en VCA bijdragen aan de totstandkoming van een verantwoord brandveiligheidniveau binnen organisaties, instellingen en bedrijfsleven (taak van algemeen belang).

Regio BHV Nederland BV staat borg voor de kwaliteit en continuïteit van de producten die het aanbiedt en houdt zich voortdurend bezig met productinnovatie.

Regio BHV Nederland BV zal zich in de toekomst intensiever gaan bezighouden met het aanbieden van producten die een directe relatie hebben met bedrijfshulpverlening (o.a. verkoop en verhuur BHV-middelen/apparatuur, het adviseren over veiligheidsplannen, calamiteitenplannen, ontruimingsplannen en het houden van ontruimingsoefeningen) ten behoeve van organisaties, instellingen en bedrijfsleven.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres