Algemeen

Op basis van deze ondernemerscode kunnen de verschillende ondernemingen die met de Regio BHV Nederland BV samenwerken de regels inzien voor de wijze waarop wij omgaan met klanten, medewerkers, leveranciers, partners, milieu etc. Regio BHV Nederland BV dient bij de uitoefening van zijn activiteiten rekening te houden met algemeen maatschappelijke belangen, evenals de specifieke belangen van klanten, medewerkers, leveranciers en de partners van Regio BHV Nederland BV.

Optimalisatie van communicatie, uniformiteit, prijzen, voorwaarden en kwaliteit
Teneinde de prijzen, voorwaarden en kwaliteit te kunnen uniformeren en garanderen is de zowel de onderlinge communicatie evenals de organisatorische structuur van eminent belang. De hiervoor verantwoordelijk werkgroepen zijn mede verantwoordelijk voor de uniformiteit en samenstelling van de garantiestellingen.

De werkgroep opleidingscoördinatie draagt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en training van de docenten, zowel op het vakinhoudelijk deel, didactische vaardigheden, lesmateriaal en klantgerichtheid.

De werkgroep organisatie en uitvoering draagt de verantwoordelijkheid voor het organisatorische aspect. Hieronder wordt ondermeer volstaan: de verwerking van de data van cursisten, coördinatie van de locaties en in feite al hetgeen de opleidingen en het administratieve proces soepel laat verlopen.

Beide werkgroepen communiceren en overleggen met de hiervoor aangestelde commercieel manager die vervolgens als belangrijke communicatielijn fungeert naar de klant en het bestuur van Regio BHV Nederland BV. Door de commercieel manager  als aanspreekpunt verantwoordelijk te stellen, maakt dit de communicatie en service, eenvoudig en doelmatig. Ondanks deze doelmatige aanpak heeft iedere vestiging zijn eigen contactpersoon, ter optimalisatie van de service. Constant en regelmatig overleg door de werkgroepen, het bestuur en de commercieel manager (het integraaloverlegorgaan) completeert de onderlinge communicatie en draagt zorg voor de constante verbetering, sturing en aanpassing, daar waar nodig.

Klanten

De klanten van Regio BHV Nederland BV zijn bepalend voor ons succes. Regio BHV Nederland geeft de klanten goede service en staat open voor klachten, commentaar en/of advies. Regio BHV Nederland voelt zich verantwoordelijk voor de aangeboden producten en diensten. Deze producten en diensten worden aangeboden tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding en worden geleverd met inachtneming van de in deze code opgenomen normen en waarden.

Medewerkers

Opleiden is mensenwerk. In deze arbeidsintensieve bedrijfstak zijn kwaliteit en inzet van de medewerkers en aandacht voor de klant sleutelfactoren in de bedrijfsvoering. Regio BHV Nederland BV biedt goede, veilige en gezonde werkomstandigheden en concurrerende arbeidsvoorwaarden, die passen bij de toonaangevende positie die RegioBHV Nederland BV in de markt wil innemen. De managementstijl is er op gericht om omstandigheden te creëren waarin onze medewerkers betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor hun werk. Onze medewerkers worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen en ze zo goed mogelijk te gebruiken. Medewerkers met voldoende potentieel kunnen doorgroeien naar andere functies binnen het eigen bedrijf of binnen het samenwerkingsverband. Werving en selectie vindt plaats op basis van de voor de werkzaamheden benodigde kennis en vaardigheden.

Leveranciers

Regio BHV Nederland BV maar ook de bedrijven waarmee wij een samenwerking (zullen) aangaan streven ernaar met hun leveranciers een duurzame relatie aan te gaan, die beide partijen tot voordeel strekt. Regio BHV Nederland BV selecteert de leveranciers dan ook zorgvuldig, waarbij o.a. reputatie en betrouwbaarheid in het handelsverkeer belangrijke selectiecriteria zijn. Zoals Regio BHV Nederland BV de geldende wetten en regels respecteert, verlangt Regio BHV Nederland BV dit ook van de samenwerkende zakenpartners. Regio BHV Nederland BV werkt volgens gecertificeerde methoden en doet zaken met aannemers / bedrijven welke zich eveneens hebben laten certificeren.

Partners Regio BHV Nederland BV

Om de doelstelling “landelijke dekking” te realiseren, worden potentiële partners bezocht. Specifieke selectiecriteria als solvabiliteit, rentabiliteit, ligging faciliteiten, kwaliteit, etc. zijn bepalend voor de potentiële toetredende leden, teneinde de landelijke dekking te concretiseren. Zodra deze resultaten uit de criteria door het bestuur akkoord worden bevonden kan de potentiële partner mogelijk toetreding tot RegioBHV Nederland BV.

Waarde creatie

In het streven naar waardecreatie neemt Regio BHV Nederland BV beheersbare risico's. In de keuzes die door ons worden gemaakt, laten wij continuïteit en een gezonde en degelijke financiële huishouding zwaar wegen. De verslaglegging en communicatie over het beleid en de uitvoering daarvan is gedegen en betrouwbaar en voor Regio BHV Nederland BV en haar leden in gelijke mate transparant.

Maatschappelijke omgeving

Het uitgangspunt van Regio BHV Nederland BV is om op maatschappelijk verantwoorde wijze zaken te doen, met inachtneming van de wet- en regelgeving. in Nederland maar ook in landen waar Regio BHV Nederland BV mogelijk producten inkoopt of verkoopt. Waar mogelijk stelt de Regio BHV Nederland BV haar kennis en ervaring ter beschikking van overheden en andere (non-gouvernementele) organisaties, voor de ontwikkeling van wet- en regelgeving op gebieden die de bedrijfsactiviteiten van Regio BHV Nederland BV raken. Regio BHV Nederland BV hecht er waarde aan om over maatschappelijk relevante onderwerpen waar mogelijk informatie en standpunten uit te wisselen met overheden en andere (non-gouvernementele) organisaties. Waar mogelijk zullen wij bijdragen in maatschappelijke doelstellingen op gebied van cultuur, natuur, milieu en veiligheid.

Milieu en energie

Regio BHV Nederland BV heeft als doelstelling de belasting van het milieu structureel te verminderen, zowel in de productiefase, de gebruiksfase als in het afvalstadium. Dit geldt zowel voor producten als verpakkingen. Aangezien we als opleider of medewerker/docent een belangrijke voorbeeldfunctie kunnen hebben via onze bezoekers naar onze opdrachtgevers en leveranciers is het van belang een goede bijdrage te leveren op het gebied van verpakking, verpakkingsmaterialen, energieverbruik, transport en afvalscheiding.
webdesign: OrangeTalent

Algemeen

Op basis van deze ondernemerscode kunnen de verschillende ondernemingen die met de Regio BHV Nederland BV samenwerken de regels inzien voor de wijze waarop wij omgaan met klanten, medewerkers, leveranciers, partners, milieu etc. Regio BHV Nederland BV dient bij de uitoefening van zijn activiteiten rekening te houden met algemeen maatschappelijke belangen, evenals de specifieke belangen van klanten, medewerkers, leveranciers en de partners van Regio BHV Nederland BV.

Optimalisatie van communicatie, uniformiteit, prijzen, voorwaarden en kwaliteit
Teneinde de prijzen, voorwaarden en kwaliteit te kunnen uniformeren en garanderen is de zowel de onderlinge communicatie evenals de organisatorische structuur van eminent belang. De hiervoor verantwoordelijk werkgroepen zijn mede verantwoordelijk voor de uniformiteit en samenstelling van de garantiestellingen.

De werkgroep opleidingscoördinatie draagt de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en training van de docenten, zowel op het vakinhoudelijk deel, didactische vaardigheden, lesmateriaal en klantgerichtheid.

De werkgroep organisatie en uitvoering draagt de verantwoordelijkheid voor het organisatorische aspect. Hieronder wordt ondermeer volstaan: de verwerking van de data van cursisten, coördinatie van de locaties en in feite al hetgeen de opleidingen en het administratieve proces soepel laat verlopen.

Beide werkgroepen communiceren en overleggen met de hiervoor aangestelde commercieel manager die vervolgens als belangrijke communicatielijn fungeert naar de klant en het bestuur van Regio BHV Nederland BV. Door de commercieel manager  als aanspreekpunt verantwoordelijk te stellen, maakt dit de communicatie en service, eenvoudig en doelmatig. Ondanks deze doelmatige aanpak heeft iedere vestiging zijn eigen contactpersoon, ter optimalisatie van de service. Constant en regelmatig overleg door de werkgroepen, het bestuur en de commercieel manager (het integraaloverlegorgaan) completeert de onderlinge communicatie en draagt zorg voor de constante verbetering, sturing en aanpassing, daar waar nodig.

Klanten

De klanten van Regio BHV Nederland BV zijn bepalend voor ons succes. Regio BHV Nederland geeft de klanten goede service en staat open voor klachten, commentaar en/of advies. Regio BHV Nederland voelt zich verantwoordelijk voor de aangeboden producten en diensten. Deze producten en diensten worden aangeboden tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding en worden geleverd met inachtneming van de in deze code opgenomen normen en waarden.

Medewerkers

Opleiden is mensenwerk. In deze arbeidsintensieve bedrijfstak zijn kwaliteit en inzet van de medewerkers en aandacht voor de klant sleutelfactoren in de bedrijfsvoering. Regio BHV Nederland BV biedt goede, veilige en gezonde werkomstandigheden en concurrerende arbeidsvoorwaarden, die passen bij de toonaangevende positie die RegioBHV Nederland BV in de markt wil innemen. De managementstijl is er op gericht om omstandigheden te creëren waarin onze medewerkers betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor hun werk. Onze medewerkers worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen en ze zo goed mogelijk te gebruiken. Medewerkers met voldoende potentieel kunnen doorgroeien naar andere functies binnen het eigen bedrijf of binnen het samenwerkingsverband. Werving en selectie vindt plaats op basis van de voor de werkzaamheden benodigde kennis en vaardigheden.

Leveranciers

Regio BHV Nederland BV maar ook de bedrijven waarmee wij een samenwerking (zullen) aangaan streven ernaar met hun leveranciers een duurzame relatie aan te gaan, die beide partijen tot voordeel strekt. Regio BHV Nederland BV selecteert de leveranciers dan ook zorgvuldig, waarbij o.a. reputatie en betrouwbaarheid in het handelsverkeer belangrijke selectiecriteria zijn. Zoals Regio BHV Nederland BV de geldende wetten en regels respecteert, verlangt Regio BHV Nederland BV dit ook van de samenwerkende zakenpartners. Regio BHV Nederland BV werkt volgens gecertificeerde methoden en doet zaken met aannemers / bedrijven welke zich eveneens hebben laten certificeren.

Partners Regio BHV Nederland BV

Om de doelstelling “landelijke dekking” te realiseren, worden potentiële partners bezocht. Specifieke selectiecriteria als solvabiliteit, rentabiliteit, ligging faciliteiten, kwaliteit, etc. zijn bepalend voor de potentiële toetredende leden, teneinde de landelijke dekking te concretiseren. Zodra deze resultaten uit de criteria door het bestuur akkoord worden bevonden kan de potentiële partner mogelijk toetreding tot RegioBHV Nederland BV.

Waarde creatie

In het streven naar waardecreatie neemt Regio BHV Nederland BV beheersbare risico's. In de keuzes die door ons worden gemaakt, laten wij continuïteit en een gezonde en degelijke financiële huishouding zwaar wegen. De verslaglegging en communicatie over het beleid en de uitvoering daarvan is gedegen en betrouwbaar en voor Regio BHV Nederland BV en haar leden in gelijke mate transparant.

Maatschappelijke omgeving

Het uitgangspunt van Regio BHV Nederland BV is om op maatschappelijk verantwoorde wijze zaken te doen, met inachtneming van de wet- en regelgeving. in Nederland maar ook in landen waar Regio BHV Nederland BV mogelijk producten inkoopt of verkoopt. Waar mogelijk stelt de Regio BHV Nederland BV haar kennis en ervaring ter beschikking van overheden en andere (non-gouvernementele) organisaties, voor de ontwikkeling van wet- en regelgeving op gebieden die de bedrijfsactiviteiten van Regio BHV Nederland BV raken. Regio BHV Nederland BV hecht er waarde aan om over maatschappelijk relevante onderwerpen waar mogelijk informatie en standpunten uit te wisselen met overheden en andere (non-gouvernementele) organisaties. Waar mogelijk zullen wij bijdragen in maatschappelijke doelstellingen op gebied van cultuur, natuur, milieu en veiligheid.

Milieu en energie

Regio BHV Nederland BV heeft als doelstelling de belasting van het milieu structureel te verminderen, zowel in de productiefase, de gebruiksfase als in het afvalstadium. Dit geldt zowel voor producten als verpakkingen. Aangezien we als opleider of medewerker/docent een belangrijke voorbeeldfunctie kunnen hebben via onze bezoekers naar onze opdrachtgevers en leveranciers is het van belang een goede bijdrage te leveren op het gebied van verpakking, verpakkingsmaterialen, energieverbruik, transport en afvalscheiding.
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres