"Kwalitatieve veiligheidsopleidingen door een transparante organisatie met een landelijke dekking"

Vanuit oogpunt van kwaliteit en kwantiteit heeft een groep van onafhankelijke centra, op het gebied van bedrijfshulpverlening zich verenigd onder de naam Regio BHV Nederland BV. Synergie door samenwerking staat daarbij centraal.

Wij streven naar een samenwerkings-organisatie, die garant staat voor een landelijke dekking met eenzelfde hoge kwaliteitsnorm. Regio BHV Nederland zal een professionele, ondernemende, flexibele, efficiënte, marktgerichte organisatie zijn, die een scala van hoogwaardige opleidingen, trainingen en faciliteiten biedt voor het bedrijfsleven en (semi) overheids-organisaties, specifiek de organisaties welke een landelijke dekking prefereren.

Regio BHV Nederland BV verzorgt, via haar B.V., opleidingen die tot doel hebben om de fysieke veiligheid in het maatschappelijk verkeer in het algemeen en rondom arbeidsorganisaties in het bijzonder te bevorderen. Het voorkomen van rampen, brand, ongevallen en andere bedrijfsincidenten, maar ook een effectieve handelwijze door personeelsleden van arbeidsorganisaties wanneer dergelijke incidenten zich toch voordoen, staat hierbij centraal.

webdesign: OrangeTalent

"Kwalitatieve veiligheidsopleidingen door een transparante organisatie met een landelijke dekking"

Vanuit oogpunt van kwaliteit en kwantiteit heeft een groep van onafhankelijke centra, op het gebied van bedrijfshulpverlening zich verenigd onder de naam Regio BHV Nederland BV. Synergie door samenwerking staat daarbij centraal.

Wij streven naar een samenwerkings-organisatie, die garant staat voor een landelijke dekking met eenzelfde hoge kwaliteitsnorm. Regio BHV Nederland zal een professionele, ondernemende, flexibele, efficiënte, marktgerichte organisatie zijn, die een scala van hoogwaardige opleidingen, trainingen en faciliteiten biedt voor het bedrijfsleven en (semi) overheids-organisaties, specifiek de organisaties welke een landelijke dekking prefereren.

Regio BHV Nederland BV verzorgt, via haar B.V., opleidingen die tot doel hebben om de fysieke veiligheid in het maatschappelijk verkeer in het algemeen en rondom arbeidsorganisaties in het bijzonder te bevorderen. Het voorkomen van rampen, brand, ongevallen en andere bedrijfsincidenten, maar ook een effectieve handelwijze door personeelsleden van arbeidsorganisaties wanneer dergelijke incidenten zich toch voordoen, staat hierbij centraal.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres