Opleiding BHV E-Learning (gevolgd door een praktijkdag) (BHV E-learning)

Inhoud van deze cursus

Algemeen
Leren middels e-learning stelt de cursist instaat om zich op efficiënte wijze de theorie op het gebied van BHV eigen te maken. De cursist bepaalt zelf hoe vaak en wanneer hij of zij de lesstof wil oefenen. Niet alleen leert de cursist op deze wijze in eigen tempo en eigen tijd de theorie, ook bereidt het hem of haar  voor op de praktijk middels gesimuleerde praktijksituaties. Na het met goed gevolg afleggen van de eindtoets kan de cursist het  praktijkgedeelte op een van onze opleidingslocaties volgen.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie.

Doelstelling
Aanleren van de afgebakende rol binnen de taakgebieden van de BHV-organisatie.
 • Alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels;
 • Niet-spoedeisende eerste hulp;
 • Spoedeisende eerste hulp;
 • Brandbestrijding;
 • Ontruiming.
Inhoud van de opleiding
- Alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels;
- Benaderen van het slachtoffer;
- Niet-spoedeisende eerste hulp;
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
- Spoedeisende eerste hulp;
 • Reanimatie
 • Gebruik AED
- Overige spoedeisende eerste hulp;
 • Verslikking
 • Shock
 • Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Suikerziekte of diabetes
 • Hersenschudding
- Brand en de gevaren bij brand;
- De taak van de BHV-er bij een brand en ontruiming;
- Gebruik van blustoestellen;
 • Brandslanghaspel
 • Blusdekens
 • Draagbare blustoestellen
- Voorbereiding van een ontruiming;
- Voorzieningen en middelen om een ontruiming veilig te laten verlopen;
- Opvang van de externe hulpverleningsdiensten.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen.

Documentatie
Via internet digitaal beschikbare filmpjes, lesstof, toetsen en uitgebreide printbare informatie.

Werkwijze
1. inschrijving via internet of formulier. 2. ontvangst inlogcode voor  toegang leerstof + eindtoetsen 3. na voldoende score (70% op de eindtoets) ontvangst van een digitaal certificaat  voor toegang praktijkdag

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van RBN gegeven of  op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
Max. 3 maanden na aanvang theorie startdatum  is  er een praktijkdag.

Docenten praktijkdag
Op de praktijkdag worden door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten, de nodige vaardigheden aangeleerd en de kennis getoetst.

Diploma en competentieregistratie
Competenties worden geregistreerd in het digitale veiligheidspaspoort van NIVEO. Via deze weg is ook een certificaat uit te printen, worden herhalingsmomenten bewaakt en zijn theoretische updates mogelijk.

Geldigheid van diploma en competenties
Aanbevolen wordt om ieder jaar de herhaling BHV te volgen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief lunch, competentie- registratie in NIVEO,  leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw. info@regiobhv.nl
Duur:
Binnen 3 maanden dient praktijkdag plaats te vinden
Kies een datum:
webdesign: OrangeTalent

Inhoud van deze cursus

Algemeen
Leren middels e-learning stelt de cursist instaat om zich op efficiënte wijze de theorie op het gebied van BHV eigen te maken. De cursist bepaalt zelf hoe vaak en wanneer hij of zij de lesstof wil oefenen. Niet alleen leert de cursist op deze wijze in eigen tempo en eigen tijd de theorie, ook bereidt het hem of haar  voor op de praktijk middels gesimuleerde praktijksituaties. Na het met goed gevolg afleggen van de eindtoets kan de cursist het  praktijkgedeelte op een van onze opleidingslocaties volgen.

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie.

Doelstelling
Aanleren van de afgebakende rol binnen de taakgebieden van de BHV-organisatie.
 • Alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels;
 • Niet-spoedeisende eerste hulp;
 • Spoedeisende eerste hulp;
 • Brandbestrijding;
 • Ontruiming.
Inhoud van de opleiding
- Alarmeren van de BHV en de algemene hulpverleningsregels;
- Benaderen van het slachtoffer;
- Niet-spoedeisende eerste hulp;
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
- Spoedeisende eerste hulp;
 • Reanimatie
 • Gebruik AED
- Overige spoedeisende eerste hulp;
 • Verslikking
 • Shock
 • Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Suikerziekte of diabetes
 • Hersenschudding
- Brand en de gevaren bij brand;
- De taak van de BHV-er bij een brand en ontruiming;
- Gebruik van blustoestellen;
 • Brandslanghaspel
 • Blusdekens
 • Draagbare blustoestellen
- Voorbereiding van een ontruiming;
- Voorzieningen en middelen om een ontruiming veilig te laten verlopen;
- Opvang van de externe hulpverleningsdiensten.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen.

Documentatie
Via internet digitaal beschikbare filmpjes, lesstof, toetsen en uitgebreide printbare informatie.

Werkwijze
1. inschrijving via internet of formulier. 2. ontvangst inlogcode voor  toegang leerstof + eindtoetsen 3. na voldoende score (70% op de eindtoets) ontvangst van een digitaal certificaat  voor toegang praktijkdag

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van RBN gegeven of  op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
Max. 3 maanden na aanvang theorie startdatum  is  er een praktijkdag.

Docenten praktijkdag
Op de praktijkdag worden door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten, de nodige vaardigheden aangeleerd en de kennis getoetst.

Diploma en competentieregistratie
Competenties worden geregistreerd in het digitale veiligheidspaspoort van NIVEO. Via deze weg is ook een certificaat uit te printen, worden herhalingsmomenten bewaakt en zijn theoretische updates mogelijk.

Geldigheid van diploma en competenties
Aanbevolen wordt om ieder jaar de herhaling BHV te volgen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief lunch, competentie- registratie in NIVEO,  leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief btw. info@regiobhv.nl
Duur:
Binnen 3 maanden dient praktijkdag plaats te vinden
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres