Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor BHV’ers die verantwoordelijk zijn voor de Eerste Hulp, voorkomen dat de toestand van een slachtoffer achteruit gaat, een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand.

Doelstelling
Na de opleiding kennen de deelnemers de afgebakende rol binnen de taakgebieden: 
- Eerste Hulp
- Beperking en bestrijding van een beginnende brand
- Ontruiming
- Communicatie

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
Herhalen van algemene kennis van brand en de gevaren daarvan – preventieve en communicatie middelen in theorie en praktijk – gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand – hoe en wanneer  ruimten openen en of branden blussen – diverse blustechnieken, blusmiddelen en blusstoffen - de methodiek van ontruimen.

en

Herhalen van algemene regels voor eerste hulp – benaderen van een slachtoffer – uitwendige wonden en brandwonden – (ernstig) uitwendig bloedverlies & shock – botbreuken en oogletsels – grepen van Rautek en Heimlich – stoornissen in ademhaling, bewustzijn en circulaties (incl. reanimatie en AED) – aanbrengen van wonddrukverband en wondsnelverbanden.

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. (zit niet bij de cursusprijs inbegrepen)

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt deels ook plaats tijdens de praktijk. Het accent van de herhaling ligt op de praktijk. Jaarlijks is er een actueel thema.

Locatie(s): de cursus wordt op de locaties van RBN gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagdelen.

Docenten: De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst, minimaal op een niveau  zoals aangegeven door NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het herhalingcertificaat BHV van RBN of indien aangegeven van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van RBN heeft geen geldigheiddatum. RBN adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen. Een diploma of certificaat van NIBHV behoudt 12 maanden de geldigheid. Als de geldigheid is verlopen krijgt men 3 maanden respijt om te verlengen.

Kosten
De kosten van de herhaling zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief lunch, leer-, les- en hulpmiddelen. Exclusief boekwerk en btw. info@regiobhv.nl
Duur:
2 dagdelen
Kies een locatie:
Kies een datum:
webdesign: OrangeTalent

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor BHV’ers die verantwoordelijk zijn voor de Eerste Hulp, voorkomen dat de toestand van een slachtoffer achteruit gaat, een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand.

Doelstelling
Na de opleiding kennen de deelnemers de afgebakende rol binnen de taakgebieden: 
- Eerste Hulp
- Beperking en bestrijding van een beginnende brand
- Ontruiming
- Communicatie

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
Herhalen van algemene kennis van brand en de gevaren daarvan – preventieve en communicatie middelen in theorie en praktijk – gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand – hoe en wanneer  ruimten openen en of branden blussen – diverse blustechnieken, blusmiddelen en blusstoffen - de methodiek van ontruimen.

en

Herhalen van algemene regels voor eerste hulp – benaderen van een slachtoffer – uitwendige wonden en brandwonden – (ernstig) uitwendig bloedverlies & shock – botbreuken en oogletsels – grepen van Rautek en Heimlich – stoornissen in ademhaling, bewustzijn en circulaties (incl. reanimatie en AED) – aanbrengen van wonddrukverband en wondsnelverbanden.

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. (zit niet bij de cursusprijs inbegrepen)

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt deels ook plaats tijdens de praktijk. Het accent van de herhaling ligt op de praktijk. Jaarlijks is er een actueel thema.

Locatie(s): de cursus wordt op de locaties van RBN gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagdelen.

Docenten: De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst, minimaal op een niveau  zoals aangegeven door NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het herhalingcertificaat BHV van RBN of indien aangegeven van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van RBN heeft geen geldigheiddatum. RBN adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen. Een diploma of certificaat van NIBHV behoudt 12 maanden de geldigheid. Als de geldigheid is verlopen krijgt men 3 maanden respijt om te verlengen.

Kosten
De kosten van de herhaling zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief lunch, leer-, les- en hulpmiddelen. Exclusief boekwerk en btw. info@regiobhv.nl
Duur:
2 dagdelen

Datum

Vindt plaats op
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres