VCA Basis veiligheid en VCA Operationeel Leidinggevenden (VCA-B en VCA-VOL)

Inhoud van deze cursus

Theoretische kennis over veilig werken en persoonlijke veiligheid. De  competenties liggen vast in het examen.

Basisveiligheid VCA (B-VCA) bestemd voor operationele medewerkers. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) is  bestemd voor leidinggevenden van operationele medewerkers zoals meewerkend voorman. In VCA-VOL zijn noodzakelijke aspecten uit Basisveiligheid geïntegreerd. Zo kunnen de groepen gezamenlijk in één groep deelnemen. Studiebelasting, voorbereiding en zwaarte van het examen verschillen van elkaar.

Toelating: Deelnemers dienen de Nederlandse taal voldoende te beheersen in woord en schrift. Als dat niet het geval is dan kan of kunnen de deelnemer(s) persoonlijke begeleiding, anderstalige opleiding  en examenvorm krijgen. Voor VCA-basis is LBO niveau en voor VCA-VOL is MBO niveau noodzakelijk.

Doelstelling: Aanleren van de kennis en eisen op het gebied veiligheid, gezondheid en welzijn met als doel het terugdringen van ongevallen en gezondheidsrisico’s. De Arbo’wet legt in deze de verantwoordelijkheid zowel bij de werkgever als de werknemer.

Opleiding en trainingsinhoud Wet- en regelgeving, begrip 'risico', preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevallenrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor de opleiding VOL aangevuld met Europese richtlijnen, ontstaan van ongevallen, bevordering veilig werken, organiseren/houden van toolbox vergaderingen, VCA-certificering, werkvergunningen, veiligheidsprocedures, taakrisicoanalyse, gevaarlijke stoffen, risico en beheersmaatregelen van geluid, straling, asbest, bedrijfsnoodplan, ergonomie.

Documentatie: VCA-B of VCA-VOL.

Werkwijze: Na de 2 dagdelen krijgt de deelnemer enkele toetsen en een proefexamen mee als studiemateriaal.

Op dagdeel 3 worden deze klassikaal behandeld. Aan het einde van dagdeel 4 vind het examen plaats.

Locatie(s): de cursus wordt op de locaties van Regio BHV Nederland gegeven. Indien gewenst kan de cursus ook op uw locatie plaatsvinden als deze voldoet aan de door ons gestelde eisen.

Docenten: de opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma: Als de kandidaten zijn geslaagd ontvangen zij een diploma (en pasje) van het NIBHV.

Opleidingsduur en tijdsplanning: 2 dagen (4 dagdelen).

Aantal deelnemers per groep: minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur.

Geldigheid van diploma en competenties: de geldigheidstermijn is nog steeds 10 jaar.

De kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar zijn inclusief examen, leer-, les- en hulpmiddelen.
Duur:
2 dagen of 4 dagdelen
Kies een locatie:
Kies een datum:
webdesign: OrangeTalent

Inhoud van deze cursus

Theoretische kennis over veilig werken en persoonlijke veiligheid. De  competenties liggen vast in het examen.

Basisveiligheid VCA (B-VCA) bestemd voor operationele medewerkers. Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) is  bestemd voor leidinggevenden van operationele medewerkers zoals meewerkend voorman. In VCA-VOL zijn noodzakelijke aspecten uit Basisveiligheid geïntegreerd. Zo kunnen de groepen gezamenlijk in één groep deelnemen. Studiebelasting, voorbereiding en zwaarte van het examen verschillen van elkaar.

Toelating: Deelnemers dienen de Nederlandse taal voldoende te beheersen in woord en schrift. Als dat niet het geval is dan kan of kunnen de deelnemer(s) persoonlijke begeleiding, anderstalige opleiding  en examenvorm krijgen. Voor VCA-basis is LBO niveau en voor VCA-VOL is MBO niveau noodzakelijk.

Doelstelling: Aanleren van de kennis en eisen op het gebied veiligheid, gezondheid en welzijn met als doel het terugdringen van ongevallen en gezondheidsrisico’s. De Arbo’wet legt in deze de verantwoordelijkheid zowel bij de werkgever als de werknemer.

Opleiding en trainingsinhoud Wet- en regelgeving, begrip 'risico', preventie, beheersmaatregelen, oorzaken, ijsbergtheorie, herkennen onveilige handelingen en situaties, ongevallenrapportage, werkvergunningen, gevaarlijke stoffen, branden, explosie, besloten ruimtes, gereedschappen en machines, hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen, werken op hoogte, lassen, elektriciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor de opleiding VOL aangevuld met Europese richtlijnen, ontstaan van ongevallen, bevordering veilig werken, organiseren/houden van toolbox vergaderingen, VCA-certificering, werkvergunningen, veiligheidsprocedures, taakrisicoanalyse, gevaarlijke stoffen, risico en beheersmaatregelen van geluid, straling, asbest, bedrijfsnoodplan, ergonomie.

Documentatie: VCA-B of VCA-VOL.

Werkwijze: Na de 2 dagdelen krijgt de deelnemer enkele toetsen en een proefexamen mee als studiemateriaal.

Op dagdeel 3 worden deze klassikaal behandeld. Aan het einde van dagdeel 4 vind het examen plaats.

Locatie(s): de cursus wordt op de locaties van Regio BHV Nederland gegeven. Indien gewenst kan de cursus ook op uw locatie plaatsvinden als deze voldoet aan de door ons gestelde eisen.

Docenten: de opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma: Als de kandidaten zijn geslaagd ontvangen zij een diploma (en pasje) van het NIBHV.

Opleidingsduur en tijdsplanning: 2 dagen (4 dagdelen).

Aantal deelnemers per groep: minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur.

Geldigheid van diploma en competenties: de geldigheidstermijn is nog steeds 10 jaar.

De kosten zijn op aanvraag verkrijgbaar zijn inclusief examen, leer-, les- en hulpmiddelen.
Duur:
2 dagen of 4 dagdelen

Datum

Vindt plaats op
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres