Opleiding in het omgaan met alarmmeldingen (incl. bommelding) (Alarmmeldingen)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Receptiemedewerkers / telefonisten en locatieverantwoordelijken, waarvan deskundig reageren  wordt verwacht bij alarmmeldingen van ongevallen, brand of ander onheil.

Doelstelling
De opleiding omgaan met alarmmeldingen is om betrokken deelnemers te leren adequaat op te kunnen treden, bij melding van een incident, calamiteit of dreiging, door gebruikmaking  van gesprekstechnieken en het volgen van de juiste procedure.

Toelating
Naast enige stressbestendigheid zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
- Gesprekstechniek toepassen in situaties waar melding wordt gemaakt van incident en/of
   calamiteit zoals;
 • vragen stellen en doorvragen
 • gevoel reflecteren
 • tussentijds en aan het einde samenvatten
- Gegevens registeren op relevante formulieren zoals;
 • meldingsformulieren
 • vervolgformulieren
 • het logboek
- Op basis van meldingsformulieren en flowcharts bepalen welke hulpverlening gealarmeerd
  dient te worden
- Voor de alarmering van hulpverlening zorgen en hen voorzien van de juiste informatie zoals.
 • gegevens over het incident en/of calamiteit, de BHV-organisatie en andere betrokken functionarissen
 • externe hulpverlening, brandweer, politie en/of ambulance, overige diensten
Documentatie
De handleiding “Omgaan met Alarmmeldingen”.

Werkwijze
De werkwijze is een actieve inzet van de deelnemers in rollenspellen en casussen, theorie  vindt deels plaats tijdens de praktijk. Het accent ligt echter op de praktijk.

Locatie(s)
De opleiding wordt gegeven op een locatie van Regio BHV Nederland of bij voorkeur op uw eigen locatie als dat vanwege de bedrijfsvoering mogelijk is.

Aantal deelnemers per groep
Maximaal 8 per docent / instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
1 dagdeel

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs en docenten met veel praktijkervaring.

Diploma
De deelnemers worden tijdens de cursus getoetst op hun vaardigheden. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van RBN.

Geldigheid diploma
Een diploma of certificaat van RBN heeft geen geldigheidsdatum. RBN adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief  btw. info@regiobhv.nl

Extra info
Het is  onmogelijk diep in te gaan op specifieke risico’s van bedrijven. Training aan de hand van het “eigen” ontruimingsplan is slechts effectief bij een incompanytraining.


Duur:
1 dagdeel
Kies een datum:
webdesign: OrangeTalent

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Receptiemedewerkers / telefonisten en locatieverantwoordelijken, waarvan deskundig reageren  wordt verwacht bij alarmmeldingen van ongevallen, brand of ander onheil.

Doelstelling
De opleiding omgaan met alarmmeldingen is om betrokken deelnemers te leren adequaat op te kunnen treden, bij melding van een incident, calamiteit of dreiging, door gebruikmaking  van gesprekstechnieken en het volgen van de juiste procedure.

Toelating
Naast enige stressbestendigheid zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
- Gesprekstechniek toepassen in situaties waar melding wordt gemaakt van incident en/of
   calamiteit zoals;
 • vragen stellen en doorvragen
 • gevoel reflecteren
 • tussentijds en aan het einde samenvatten
- Gegevens registeren op relevante formulieren zoals;
 • meldingsformulieren
 • vervolgformulieren
 • het logboek
- Op basis van meldingsformulieren en flowcharts bepalen welke hulpverlening gealarmeerd
  dient te worden
- Voor de alarmering van hulpverlening zorgen en hen voorzien van de juiste informatie zoals.
 • gegevens over het incident en/of calamiteit, de BHV-organisatie en andere betrokken functionarissen
 • externe hulpverlening, brandweer, politie en/of ambulance, overige diensten
Documentatie
De handleiding “Omgaan met Alarmmeldingen”.

Werkwijze
De werkwijze is een actieve inzet van de deelnemers in rollenspellen en casussen, theorie  vindt deels plaats tijdens de praktijk. Het accent ligt echter op de praktijk.

Locatie(s)
De opleiding wordt gegeven op een locatie van Regio BHV Nederland of bij voorkeur op uw eigen locatie als dat vanwege de bedrijfsvoering mogelijk is.

Aantal deelnemers per groep
Maximaal 8 per docent / instructeur.

Opleidingsduur en tijdsplanning
1 dagdeel

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde instructeurs en docenten met veel praktijkervaring.

Diploma
De deelnemers worden tijdens de cursus getoetst op hun vaardigheden. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat van RBN.

Geldigheid diploma
Een diploma of certificaat van RBN heeft geen geldigheidsdatum. RBN adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief leer-, les-, en hulpmiddelen. Exclusief  btw. info@regiobhv.nl

Extra info
Het is  onmogelijk diep in te gaan op specifieke risico’s van bedrijven. Training aan de hand van het “eigen” ontruimingsplan is slechts effectief bij een incompanytraining.


Duur:
1 dagdeel
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres