Inhoud van deze cursus

De opleiding BHV is bestemd voor personen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp, voorkomen dat de toestand van een slachtoffer verslechterd, een geordende ontruiming en bestrijden van een beginnende brand.

De onderwerpen van het onderdeel Eerste Hulp zijn:
- Algemene regels voor EH
- Benaderen van een slachtoffer
- Uitwendige wonden en brandwonden
- (Ernstig) uitwendig bloedverlies & shock
- Botbreuken en oogletsel
- Grepen van Rautek en Heimlich
- Stoornissen in de ademhaling, het bewustzijn en circulaties (incl. Reanimatie en AED)
- Aanbrengen van wonddrukverband en wondsnelverbanden

De onderwerpen van het onderdeel Brand & Ontruimen zijn:
- Algemene kennis van brand en gevaren daarvan
- Preventie- en communicatiemiddelen in theorie en praktijk
- Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand
- Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen
- Diverse blustechnieken, blusmiddelen en blusstoffen
- De methodiek van ontruimen

De opleiding wordt aan het eind van de 2e dag afgesloten met een examen.
Kies een locatie:
Kies een datum:
webdesign: OrangeTalent

Inhoud van deze cursus

De opleiding BHV is bestemd voor personen die binnen hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de eerste hulp, voorkomen dat de toestand van een slachtoffer verslechterd, een geordende ontruiming en bestrijden van een beginnende brand.

De onderwerpen van het onderdeel Eerste Hulp zijn:
- Algemene regels voor EH
- Benaderen van een slachtoffer
- Uitwendige wonden en brandwonden
- (Ernstig) uitwendig bloedverlies & shock
- Botbreuken en oogletsel
- Grepen van Rautek en Heimlich
- Stoornissen in de ademhaling, het bewustzijn en circulaties (incl. Reanimatie en AED)
- Aanbrengen van wonddrukverband en wondsnelverbanden

De onderwerpen van het onderdeel Brand & Ontruimen zijn:
- Algemene kennis van brand en gevaren daarvan
- Preventie- en communicatiemiddelen in theorie en praktijk
- Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand
- Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen
- Diverse blustechnieken, blusmiddelen en blusstoffen
- De methodiek van ontruimen

De opleiding wordt aan het eind van de 2e dag afgesloten met een examen.

Datum

Vindt plaats op
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres