Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor personen die vanwege risico in het werk te maken kunnen krijgen met brand en deze snel en adequaat  moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor zichzelf en anderen.

Doelstelling
Na de opleiding kent en kan de deelnemer:
 • De brandpreventieve maatregelen in het bedrijf;
 • Intern en extern alarmeren;
 • Een begin van brand bestrijden met verschillende blusmiddelen en uitbreiding voorkomen;
 • Inkomende hulpverlening opvangen en voorzien van relevante informatie.
Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
 • Algemene kennis van brand en de gevaren daarvan;
 • Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand;
 • Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen;
 • Verplaatsen van personen in noodsituaties;
 • Diverse blustechnieken bij verschillende branden met diverse blusmiddelen en blusstoffen .
Documentatie
Instructie kleine blusmiddelen.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt hoofdzakelijk plaats tijdens de praktijk  het accent van de opleiding  is praktijk. Daar waar mogelijk wordt ingespeeld op de bedrijfsrisico’s.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van RBN gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
1 dagdeel

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat  “Kleine Blusmiddelen instructie”.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van RBN heeft geen geldigheidsdatum. RBN adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag
verkrijgbaar en zijn inclusief  leer-, les-, en
hulpmiddelen. Exclusief btw. info@regiobhv.nl
Duur:
1 dagdeel
Kies een datum:
webdesign: OrangeTalent

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor personen die vanwege risico in het werk te maken kunnen krijgen met brand en deze snel en adequaat  moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor zichzelf en anderen.

Doelstelling
Na de opleiding kent en kan de deelnemer:
 • De brandpreventieve maatregelen in het bedrijf;
 • Intern en extern alarmeren;
 • Een begin van brand bestrijden met verschillende blusmiddelen en uitbreiding voorkomen;
 • Inkomende hulpverlening opvangen en voorzien van relevante informatie.
Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
 • Algemene kennis van brand en de gevaren daarvan;
 • Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand;
 • Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen;
 • Verplaatsen van personen in noodsituaties;
 • Diverse blustechnieken bij verschillende branden met diverse blusmiddelen en blusstoffen .
Documentatie
Instructie kleine blusmiddelen.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt hoofdzakelijk plaats tijdens de praktijk  het accent van de opleiding  is praktijk. Daar waar mogelijk wordt ingespeeld op de bedrijfsrisico’s.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van RBN gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
1 dagdeel

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat  “Kleine Blusmiddelen instructie”.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van RBN heeft geen geldigheidsdatum. RBN adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag
verkrijgbaar en zijn inclusief  leer-, les-, en
hulpmiddelen. Exclusief btw. info@regiobhv.nl
Duur:
1 dagdeel
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres