Inhoud van deze cursus

Doelgroep
De cursus is betemd voor personen die vanwege risico in het werk te maken kunnen krijgen met brand en deze snel en adequaat  moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor zichzelf en anderen en deze cursus als herhaling volgen.  Of voor hen die deze instructie zien als kennismaking om de beginselen van brandbestrijding  te leren kennen en de natuurlijke angst  voor brand willen overwinnen.

Doelstelling
Na de opleiding kent en kan de deelnemer:
 • De gevaren van brand en de producten daarvan;
 • Een begin van brand bestrijden en uitbreiding voorkomen.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
 • Algemene kennis van brand en de gevaren daarvan;
 • Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand;
 • Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen;
 • Diverse blustechnieken, blusmiddelen en blusstoffen.
Documentatie
Instructie kleine blusmiddelen.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt plaats tijdens de praktijk. Daar waar mogelijk wordt ingespeeld op de bedrijfsrisico’s.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van RBN gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent/indtructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
1½ tot 2 uur.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat  “herhaling of beperkte instructie kleine blusmiddelen”. 

Geldigheid van het diploma
Een diploma of certificaat van RBN heeft geen geldigheidsdatum. RBN adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief  leer-, les-, en
hulpmiddelen. Exclusief btw. info@regiobhv.nl

Duur:
1,5 - 2 uur
Kies een datum:
webdesign: OrangeTalent

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
De cursus is betemd voor personen die vanwege risico in het werk te maken kunnen krijgen met brand en deze snel en adequaat  moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor zichzelf en anderen en deze cursus als herhaling volgen.  Of voor hen die deze instructie zien als kennismaking om de beginselen van brandbestrijding  te leren kennen en de natuurlijke angst  voor brand willen overwinnen.

Doelstelling
Na de opleiding kent en kan de deelnemer:
 • De gevaren van brand en de producten daarvan;
 • Een begin van brand bestrijden en uitbreiding voorkomen.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie zijn er geen toelatingseisen.

Inhoud van de opleiding
 • Algemene kennis van brand en de gevaren daarvan;
 • Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand;
 • Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen;
 • Diverse blustechnieken, blusmiddelen en blusstoffen.
Documentatie
Instructie kleine blusmiddelen.

Werkwijze
Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt plaats tijdens de praktijk. Daar waar mogelijk wordt ingespeeld op de bedrijfsrisico’s.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van RBN gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent/indtructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
1½ tot 2 uur.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Tijdens de cursus worden de competenties getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat  “herhaling of beperkte instructie kleine blusmiddelen”. 

Geldigheid van het diploma
Een diploma of certificaat van RBN heeft geen geldigheidsdatum. RBN adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief  leer-, les-, en
hulpmiddelen. Exclusief btw. info@regiobhv.nl

Duur:
1,5 - 2 uur
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres