Herhaling Beheerder Brandmeldinstallatie (Herhaling Beheerder Brandmeldinstallatie)

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Personen die binnen de organisatie zijn aangewezen om het beheer en bediening uit te voeren van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1 en de opleiding hebben gevolgd.

Doelstelling
Vermindering van  ongewenste en onechte meldingen. Het beheer kunnen voeren over een brandmeldinstallatie,  de rol en verantwoordelijk-heden kennen in de veiligheidsorganisatie van het bedrijf.

Toelating
Er zijn geen toelatingseisen. Affiniteit met de eigen BHV-organisatie en vertrouwd zijn met techniek en technische problemen van installaties  is wenselijk, maar uitdrukkelijk  niet verplicht .

Inhoud van de opleiding
 • Het doel en nut van het goed gebruik van brandmeldinstallaties (BMI);
 • Het doel van de BMI zelf en het belang van behoud van kwaliteit;
 • Programma van eisen (PVE), certificering, inspectie en regelingen aangaande een BMI;
 • Interactie tussen brandpreventist en deelnemers  aan de hand van de huiswerkopdrachten;
 • Zaken die behoren tot en gekoppeld kunnen zijn aan een BMI;
 • Documenten van de BMI;
 • Organisatorische en technische voorzieningen (de “alarmorganisatie”);
 • Onderhoud, beheer en hulpmiddelen;
 • Praktijk (kleine reparaties en testen);
 • Toets.
Documentatie
Cursusboek Beheerder Brandmeldinstallatie, de NEN 2654-1, een set huiswerkopdrachten.

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt de kennis van de lesstof getoetst. De deelnemers krijgen voorafgaande aan de eerste cursusdag  huiswerk opdrachten. Tenminste 7 van deze opdrachten, over eigen organisatie en  installatie moeten op de cursusdag worden ingeleverd, samen met de NEN 2654-1 (die men te leen heeft). De opdrachten worden klassikaal en interactief besproken.

Locatie(s)
De opleiding wordt op de locaties van RBN gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagdelen inclusief toets.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Bij voldoende competentie, te bepalen door de docent, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Geldigheid van diploma
Er is geen verloopdatum vastgesteld aan het behaalde certificaat.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraagverkrijgbaar en zijn inclusief lunch, leer-, les-,
hulpmiddelen . Exclusief btw. info@regiobhv.nl

Extra info
Het is bij open inschrijving onmogelijk diep in te gaan op specifieke risico’s of installaties van bepaalde bedrijven. Het is dus geen “bedieningsinstructie”, die geeft de installateur. Het gaat bij deze cursus om het in goede staat houden  bedienen en periodiek testen van de doormelding.
Duur:
2 dagdelen
Kies een datum:
webdesign: OrangeTalent

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Personen die binnen de organisatie zijn aangewezen om het beheer en bediening uit te voeren van de brandmeldinstallatie volgens de NEN 2654-1 en de opleiding hebben gevolgd.

Doelstelling
Vermindering van  ongewenste en onechte meldingen. Het beheer kunnen voeren over een brandmeldinstallatie,  de rol en verantwoordelijk-heden kennen in de veiligheidsorganisatie van het bedrijf.

Toelating
Er zijn geen toelatingseisen. Affiniteit met de eigen BHV-organisatie en vertrouwd zijn met techniek en technische problemen van installaties  is wenselijk, maar uitdrukkelijk  niet verplicht .

Inhoud van de opleiding
 • Het doel en nut van het goed gebruik van brandmeldinstallaties (BMI);
 • Het doel van de BMI zelf en het belang van behoud van kwaliteit;
 • Programma van eisen (PVE), certificering, inspectie en regelingen aangaande een BMI;
 • Interactie tussen brandpreventist en deelnemers  aan de hand van de huiswerkopdrachten;
 • Zaken die behoren tot en gekoppeld kunnen zijn aan een BMI;
 • Documenten van de BMI;
 • Organisatorische en technische voorzieningen (de “alarmorganisatie”);
 • Onderhoud, beheer en hulpmiddelen;
 • Praktijk (kleine reparaties en testen);
 • Toets.
Documentatie
Cursusboek Beheerder Brandmeldinstallatie, de NEN 2654-1, een set huiswerkopdrachten.

Werkwijze
Tijdens de cursus wordt de kennis van de lesstof getoetst. De deelnemers krijgen voorafgaande aan de eerste cursusdag  huiswerk opdrachten. Tenminste 7 van deze opdrachten, over eigen organisatie en  installatie moeten op de cursusdag worden ingeleverd, samen met de NEN 2654-1 (die men te leen heeft). De opdrachten worden klassikaal en interactief besproken.

Locatie(s)
De opleiding wordt op de locaties van RBN gegeven of op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagdelen inclusief toets.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Bij voldoende competentie, te bepalen door de docent, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Geldigheid van diploma
Er is geen verloopdatum vastgesteld aan het behaalde certificaat.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraagverkrijgbaar en zijn inclusief lunch, leer-, les-,
hulpmiddelen . Exclusief btw. info@regiobhv.nl

Extra info
Het is bij open inschrijving onmogelijk diep in te gaan op specifieke risico’s of installaties van bepaalde bedrijven. Het is dus geen “bedieningsinstructie”, die geeft de installateur. Het gaat bij deze cursus om het in goede staat houden  bedienen en periodiek testen van de doormelding.
Duur:
2 dagdelen
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres