Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Hoofden BHV en hun plaatsvervangers welke organiek de zorg hebben voor de oprichting  en instandhouding van de bedrijfshulpverlening in hun bedrijf of organisatie.

Doelstelling
  • De eigen organisatie kunnen adviseren inzake wettelijk, organiek en financieel BHV beleid;
  • Plannen aangaande bedrijfshulpverlening : opstellen, onderhouden, effectief beoordelen en zaken vanuit de actuele RI&E hierin verwerken;
  • Adequaat rapporteren over de actuele situatie, in organieke zin , zowel in de lijnverantwoordelijkheid als naar externe hulpverlening.
Toelating
MBO/HBO kennisniveau , leidinggevende, communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid. Management verantwoordelijkheid voor  beleid, organisatie, beheer, opleiding, oefening, repressief optreden en nazorg met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. Deelnemer in het crisisteam.

Inhoud van de opleiding
In het theoretische deel van de  cursus worden behandeld wettelijke, organieke en financiële zaken aangaande bedrijfshulpverlening.  Vertalen van de restrisico’s in organisatorische en fysieke maatregelen en de mate en omvang van opleiding en training. Maken van beleid op gebied van voorlichting, opleiding, training, en overige  procedures aangaande de BHV. Het opzetten van een compleet BHV-Plan of herschrijven van een bestaand plan. Maatwerk op gebied van oefenen / opleiden ook met inzet van e-training. Realistische incident scenario’s beschrijven met mogelijke aanpak. Een nazorgplan.

Documentatie
Leerstof Hoofd BHV en ondersteunende actuele documentatie.

Werkwijze
De gebruikte opleidingsvormen bestaan uit klassikaal doceren, interactief werken, uitwerken van casussen en  praktijkopdrachten. Middels een voorbeeld BHV plan moet aan einde dag 2 voldoende kennis zijn opgedaan om tussen dag 2 en (indien gewenst) een examen dag na 3 maanden een compleet BHV plan ter beoordeling in te zenden. Dit BHV plan moet op de examen dag worden verdedigd  voor een 2 koppige commissie.

Locatie(s)
De cursusplaats is veelal centraal in Nederland.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 personen.

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagen van 2 dagdelen plus eventueel 1 examendag.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het examen 1 dagdeel of de gehele dag zijn.
Bij voldoende score wordt door het NIBHV een diploma verstrekt. Indien men niet deelneemt aan het NIBHV-examen ontvangt men een bewijs van deelname van Regio BHV Nederland.

Geldigheid van diploma
Omdat de taken van een hoofd BHV niet tot diens dagelijkse bezigheden behoren adviseren wij jaarlijkse herhalingsdagen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief lunch, leer-, les-, en
hulpmiddelen. Exclusief btw. info@regiobhv.nl
Duur:
2 dagen plus 1 examendag
Kies een locatie:
Kies een datum:
webdesign: OrangeTalent

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Hoofden BHV en hun plaatsvervangers welke organiek de zorg hebben voor de oprichting  en instandhouding van de bedrijfshulpverlening in hun bedrijf of organisatie.

Doelstelling
  • De eigen organisatie kunnen adviseren inzake wettelijk, organiek en financieel BHV beleid;
  • Plannen aangaande bedrijfshulpverlening : opstellen, onderhouden, effectief beoordelen en zaken vanuit de actuele RI&E hierin verwerken;
  • Adequaat rapporteren over de actuele situatie, in organieke zin , zowel in de lijnverantwoordelijkheid als naar externe hulpverlening.
Toelating
MBO/HBO kennisniveau , leidinggevende, communicatieve vaardigheden en stressbestendigheid. Management verantwoordelijkheid voor  beleid, organisatie, beheer, opleiding, oefening, repressief optreden en nazorg met betrekking tot de bedrijfshulpverlening. Deelnemer in het crisisteam.

Inhoud van de opleiding
In het theoretische deel van de  cursus worden behandeld wettelijke, organieke en financiële zaken aangaande bedrijfshulpverlening.  Vertalen van de restrisico’s in organisatorische en fysieke maatregelen en de mate en omvang van opleiding en training. Maken van beleid op gebied van voorlichting, opleiding, training, en overige  procedures aangaande de BHV. Het opzetten van een compleet BHV-Plan of herschrijven van een bestaand plan. Maatwerk op gebied van oefenen / opleiden ook met inzet van e-training. Realistische incident scenario’s beschrijven met mogelijke aanpak. Een nazorgplan.

Documentatie
Leerstof Hoofd BHV en ondersteunende actuele documentatie.

Werkwijze
De gebruikte opleidingsvormen bestaan uit klassikaal doceren, interactief werken, uitwerken van casussen en  praktijkopdrachten. Middels een voorbeeld BHV plan moet aan einde dag 2 voldoende kennis zijn opgedaan om tussen dag 2 en (indien gewenst) een examen dag na 3 maanden een compleet BHV plan ter beoordeling in te zenden. Dit BHV plan moet op de examen dag worden verdedigd  voor een 2 koppige commissie.

Locatie(s)
De cursusplaats is veelal centraal in Nederland.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 personen.

Opleidingsduur en tijdsplanning
2 dagen van 2 dagdelen plus eventueel 1 examendag.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal het examen 1 dagdeel of de gehele dag zijn.
Bij voldoende score wordt door het NIBHV een diploma verstrekt. Indien men niet deelneemt aan het NIBHV-examen ontvangt men een bewijs van deelname van Regio BHV Nederland.

Geldigheid van diploma
Omdat de taken van een hoofd BHV niet tot diens dagelijkse bezigheden behoren adviseren wij jaarlijkse herhalingsdagen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief lunch, leer-, les-, en
hulpmiddelen. Exclusief btw. info@regiobhv.nl
Duur:
2 dagen plus 1 examendag

Datum

Vindt plaats op
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres