Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie waarbij men verantwoordelijk is voor de Eerste Hulp, voor een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding bedrijfshulpverlening is men in staat om:
- Intern en extern alarmeren;
- De ongeval plaats beveiligen;
- Een slachtoffer over een korte afstand te verplaatsen;
- Spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp toe te passen;
- Slachtoffers kundig over te dragen aan de professionele hulpverlening;
- Te alarmeren met de (communicatie) middelen die in het bedrijf worden gebruikt;
- Een beginnende brand te beperken en te bestrijden;
- Te ontruimen volgens de algemene ontruimingsprocedure.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen. 

Inhoud van de opleiding
- Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
- Benaderen van het slachtoffer;
- Niet-spoedeisende eerste hulp;
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
- Spoedeisende eerste hulp;
 • Reanimatie
 • Gebruik AED
- Overige spoedeisende eerste hulp;
 • Verslikking
 • Shock
 • Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Suikerziekte of diabetes
 • Hersenschudding
- Brand en de gevaren bij brand;
- De taak van de BHV-er bij een brand en ontruiming;
- Gebruik van blustoestellen;
 • Brandslanghaspel
 • Blusdekens
 • Draagbare blustoestellen
- Voorbereiding van een ontruiming;
- Voorzieningen en middelen om een ontruiming veilig te laten verlopen;
- Opvang van de externe hulpverleningsdiensten.

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Werkwijze
Van de deelnemer verwachten we een actieve inzet, theorie vindt deels plaats tijdens de praktijk. Het accent  ligt op de praktijk.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van RBN gegeven of  op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
4 dagdelen. Dit is inclusief examen.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Als voldaan wordt aan alle competenties ontvangt de deelnemer het certificaat Bedrijfshulpverlening van RBN. Indien gewenst kan de opleiding ook afgesloten worden  met een examen van het NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer dan het diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van RBN heeft geen geldigheidsdatum. RBN adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen. Een diploma of certificaat van NIBHV behoudt 12 maanden de geldigheid. Als de geldigheid is verlopen krijgt men 3 maanden respijt om te verlengen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief lunch, leer-, les-, en
hulpmiddelen. Exclusief btw. info@regiobhv.nl
Duur:
4 dagdelen
Kies een locatie:
Kies een datum:
webdesign: OrangeTalent

Inhoud van deze cursus

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een BHV-organisatie waarbij men verantwoordelijk is voor de Eerste Hulp, voor een geordende ontruiming en het bestrijden van een beginnende brand.

Doelstelling
Na het volgen van de opleiding bedrijfshulpverlening is men in staat om:
- Intern en extern alarmeren;
- De ongeval plaats beveiligen;
- Een slachtoffer over een korte afstand te verplaatsen;
- Spoedeisende en niet-spoedeisende eerste hulp toe te passen;
- Slachtoffers kundig over te dragen aan de professionele hulpverlening;
- Te alarmeren met de (communicatie) middelen die in het bedrijf worden gebruikt;
- Een beginnende brand te beperken en te bestrijden;
- Te ontruimen volgens de algemene ontruimingsprocedure.

Toelating
Behoudens een normale fysieke conditie voor de praktijk en ten behoeve van het theorie-examen kennis van de Nederlandse taal, zijn er geen toelatingseisen. 

Inhoud van de opleiding
- Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp;
- Benaderen van het slachtoffer;
- Niet-spoedeisende eerste hulp;
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
- Spoedeisende eerste hulp;
 • Reanimatie
 • Gebruik AED
- Overige spoedeisende eerste hulp;
 • Verslikking
 • Shock
 • Angina pectoris
 • Hartinfarct
 • Beroerte
 • Epileptische aanvallen
 • Suikerziekte of diabetes
 • Hersenschudding
- Brand en de gevaren bij brand;
- De taak van de BHV-er bij een brand en ontruiming;
- Gebruik van blustoestellen;
 • Brandslanghaspel
 • Blusdekens
 • Draagbare blustoestellen
- Voorbereiding van een ontruiming;
- Voorzieningen en middelen om een ontruiming veilig te laten verlopen;
- Opvang van de externe hulpverleningsdiensten.

Documentatie
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Werkwijze
Van de deelnemer verwachten we een actieve inzet, theorie vindt deels plaats tijdens de praktijk. Het accent  ligt op de praktijk.

Locatie(s)
De cursus wordt op de locaties van RBN gegeven of  op een locatie van de opdrachtgever.

Aantal deelnemers per groep
Minimaal 8 en maximaal 12 per docent / instructeur

Opleidingsduur en tijdsplanning
4 dagdelen. Dit is inclusief examen.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

Diploma
Als voldaan wordt aan alle competenties ontvangt de deelnemer het certificaat Bedrijfshulpverlening van RBN. Indien gewenst kan de opleiding ook afgesloten worden  met een examen van het NIBHV. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer dan het diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.

Geldigheid van diploma
Een diploma of certificaat van RBN heeft geen geldigheidsdatum. RBN adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen. Een diploma of certificaat van NIBHV behoudt 12 maanden de geldigheid. Als de geldigheid is verlopen krijgt men 3 maanden respijt om te verlengen.

Kosten
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief lunch, leer-, les-, en
hulpmiddelen. Exclusief btw. info@regiobhv.nl
Duur:
4 dagdelen

Datum

Vindt plaats op
Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Vul het onderstaande formulier in om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.
Naam
Tussenvoegsel
Voornaam
E-mailadres